E kapi ana ā mātou pukapuka.

Te tukanga whakauru

Kia puare rā anō ā mātou pukapuka whakauru e oti i a koe te whakauru mai ki West End Medical Centre hei tākutatanga hātepe, rānei hei ratonga kōeke tuatahi māu, tonoa he puka whakauru mai i tō mātou tari. Kia mōhio mai, e kore e oti i a koe te tono hui i te rangi tonu e whakauru mai ai koe. Me whiwhi mātou ō pitopito kōrero nō tō tākuta o mua, i mua i te whakarite i tō hui tuatahi. Tērā pea kia torutoru

Ka oti kātahi ka tirohia ia whakaurunga hōu e mātou kia kitea ai pēnā rānei e tutuki ana ā mātou paearu whakauru.

Kia mōhio mai, e tutuki ai tō whakaurunga me hōmai e koe:

 1. Hāponotanga māraurau, pērā i te uruuruwhenua, me tētahi taunaki wāhi nohonga – e kore ngā kape e whakaaetia, me tūturu rawa
 2. Ko te ingoa o tō tākutatanga o mua – kia whakawhitia mai ō pitopito kōrero

Kia oti rā anō tō whakaurunga, e 30 miniti te roa o tō hui tuatahi ki West End Medical centre, ā, e $55 te utu. Ko te titiro tahi kourua ko te tākuta i tō hītoria hauora, ā, ka whakahoungia tō kōrero.Ko ngā hui ā muri mai i te whakaurunga he $19.50 te utu, ki te kore ka roa ake te taima.

Hāponotanga māraurau

E oti ai tō whakaurunga me hōmai ō hāponotanga māraurau tuturu. Kāhore e taea e mātou ngā kape te whakamahi. Ko te nuinga o te wā, ko te hāponotanga māraurau ko ēnei:

 • Uruuruwhenua (Aotearoa, whenua kē atu me te kōkota tika)
 • Taunaki wāhi nohonga, arā, he pire mau nei tō ingoa me tō wāhi nohonga
 • He Tiwhikete Tuakiri nō Aotearoa
 • He Tiwhikete whānautanga nō Aotearoa
 • He Tiwhikete whānautanga nō Rarotonga, nō Niue, nō Tokelau rānei
 • Tiwhikete raraunga nō Aotearoa
 • Tiwhikete rēhitatanga tātai heke
 • Pepa penehana (atu i te penehana ohotata) me ngā hāponotanga māraurau e rua, tētahi me mau whakaahua (ki te kore e hōmai tētahi uruuruwhenua)

Ko ngā paearu whakauru mā ngā ratonga hauora, ratonga whaikaha utu ā-marea, e oti ai te whakauru ki tētahi tākutatanga PHO

Kia tika ai te whakauru ki West End Medical Centre me noho koe ki Aotearoa nei, me tutuki hoki tētahi o ēnei paearu:

 1. He tangata nō Aotearoa
 2. Me mau kōkota kainoho, kōkota kainoho pūmau rānei (me mau rānei he puka whakaatanga kainoho i mana i mua i te Tīhema 2010)
 3. He tangata nō Ahitereiria, he kainoho pūmau nō Ahitereiria, ME e noho nei, e whakarite rānei kia noho nei ki Aotearoa kia rua tau koni atu.
 4. He kōkota mahi, e oti ana te whakaatu e noho ana koe ki Aotearoa mō ngā tau e rua (me ngā puka whakaaetanga o mua hoki)
 5. He kaipupuri kōkota taupua e tika ai i mua pū i te tīmatanga o tō kōkota taupua
 6. He taurewa, he tangata whakamaru; e tono ana, e whakahē ana rānei i te taurewatanga; he patunga, he patunga pakirehua rānei o kāwhaki tangata
 7. Tamariki iho i te 18 tau, ā, e noho tonu ana ki tētahi matua, kaitiaki rānei e whakatutuki i tētahi o ngā paearu i ngā rārangi 1-6 o runga
 8. He tauira nō te hōtaka o NZ Aid e ako ana i Aotearoa nei, ā, e whakawhiwhia ana ki te utu Official Development Assistance (tōna hoa, rānei tōna tamaiti i raro i te 18 tau)
 9. E mahi ana i Te Tāhuhu o te Mātauranga Foreign Language Teaching Assistantship kaupapa
 10. He kaiwhiwhi karahipi Commonwealth Scholarship e ako ana i Aotearoa, ā, e whakawhiwhia ana ki te Commonwealth Scholarship me te Fellowship Fund nā tētahi wānanga nō Aotearoa

Me he kōrero atu anō whakapā mai ki ā mātou, i te taupānga, ki tēnei hononga pae tukutuku rānei: http://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/eligibility-publicly-funded-health-services/resources-service-providers-check-eligibility/eligibility-enrol-primary-health-organisation